Medieguru

Vejen til at komme i gang er at holde op med at tale og begynde at gøre!

Firmaet er ungt men erfaringerne er høje og ambitionerne endnu højere.
Ånden i firmaet kan beskrives som en buddhistisk iværksætter. Værdisættet bygger på meditation, yoga og mindfulness.

Mindfulness meditation er grundlæggende inden for den Buddhistiske tradition. Det er således et flere tusinde år gammelt begreb. Essensen i mindfulness meditation er universel og tidløs, det handler om at opøve vores evne til at være til stede og nærværende i nuet på en anerkendende og ikke dømmende måde. Mindfulness meditation kan beskrives som en vej og en måde at være i livet på.

Mindfulness er at være nærværende fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme og med fuld accept af nuet. At være årvågen, tilstedeværende, nærværende fra øjeblik til øjeblik er en naturlig evne, som vi alle er i besiddelse af. Det er en evne, som også er et beredskab i forhold til vores eksistens og overlevelse.

Jeg er fuld af interessante kreative ideer!

Går du all-in, og gør du det rigtigt, vil du hurtigt mærke effekten af at markedsføre din virksomhed på sociale medier.

Medieguru

7 gode vaner

Jeg bygger både mit privatliv og forretning på De 7 Gode Vaner af Stephen R. Covey, det er for dem der vil tage ansvar for sig selv – uden at lade sig styre af vanerne.

Vær proaktiv
Ethvert menneske har styrken til at tage sine egne beslutninger. Når du vælger dit svar eller din reaktion i overensstemmelse med selvvalgte værdier, er det proaktiv adfærd.

Begynd med slutningen
Forestil dig, hvordan du gerne vil have levet dit liv, når du en dag ligger på dødslejet, og handl derefter.  Den mentale del giver ordre til den fysiske del og leder dig hen mod det ønskede mål.

Gør det første først
De første ting er de ting, som du personligt finder det mest værdifuldt at gøre. De bevæger dig i den rigtige retning. Se på, hvad der haster, og hvad der er vigtigt – de to ting hænger ikke altid sammen. Det er ikke altid det, der haster mest, der er det vigtigste at gøre.

Tænk vind/vind
Vi har tidligt i livet lært at basere vores selvværd på sammenligninger og konkurrence. Succes og sejr er modsætninger til at fejle og tabe. Men forsøg i stedet at lave samarbejder, hvor begge parter vinder noget. En vind/vind person besidder tre karaktertræk: ærlighed, modenhed og en “plads-til-alle-mentalitet.”

Søg først at forstå, dernæst at blive forstået
Når vi lytter til en person, der fortæller os noget, gør vi det ofte ved at vurdere, fortolke, og rådgive, så du kan svare ud fra din egen virkelighed. Men prøv at lytte kun med den hensigt virkelig af forstå det andet menneske.

Skab synergi
To dele sammen bliver til mere, end hvad de er hver er for sig. To personer får flere gode idéer sammen, end de får tilsammen hver for sig, og to personer, der generelt arbejder synergisk sammen, har potentiale til at få mere ud af det, end hvis deres indsats hver for sig lægges sammen. Husk på det, også i familielivet.

Slib saven
Uden træning har hjernen svært ved at trække på hukommelsen, kombinere informationer og skabe nye ideer. Uden opmærksomhed på, hvordan vi samarbejder med andre, bliver relationer opløst. For at fungere som menneske må man slibe saven – altså udvikle og uddanne sig hele livet.

Services

Hvad jeg er god til

Stol på mine erfaringer!

Flexibilitet

Mine services kan sagtens tilpasses dine behov. Er det foredrag, undervisning eller rådgivning 1:1?

Stærke ledere

Jeg har lært af de bedste. Dem jeg ikke har haft som undervisere, har jeg opsøgt med spørgsmål.

Bedste uddannelse

Jeg er Pædagogisk Assistent, Multimediedesigner og ved at uddanne mig til iværksætter med en PBA i Innovation og Entrepreneurship.

Interaktivt

Hvis man skal have den bedste indlæring, skal man bruge hele kroppen.
Det er hands on - og ud og prøve teorierne af.

Rig oplevelse

Jeg bruger en del humor, der er med til at højne oplevelsen og gøre den mere levende.

Gratis rådgivning!

53 83 84 67

mail@medieguru.com