Byd ind med mere end du tager ud!

God karma kommer godt tilbage.
Derfor giver jeg også første samtale gratis, så du kan få den bedste start på vores samarbejde.

Firmaet er ungt men erfaringerne er høje og ambitionerne endnu højere.
Ånden i firmaet kan beskrives som en buddhistisk iværksætter. Værdisættet bygger på meditation, yoga og mindfulness.

Mindfulness meditation er grundlæggende inden for den Buddhistiske tradition. Det er således et flere tusinde år gammelt begreb. Essensen i mindfulness meditation er universel og tidløs, det handler om at opøve vores evne til at være til stede og nærværende i nuet på en anerkendende og ikke dømmende måde. Mindfulness meditation kan beskrives som en vej og en måde at være i livet på.

Mindfulness er at være nærværende fra øjeblik til øjeblik, uden at dømme og med fuld accept af nuet. At være årvågen, tilstedeværende, nærværende fra øjeblik til øjeblik er en naturlig evne, som vi alle er i besiddelse af. Det er en evne, som også er et beredskab i forhold til vores eksistens og overlevelse.

Thor

Succes handler ikke kun om, hvad du opnår i dit liv. Det handler om, hvad du inspirerer andre til at gøre.

Hvorfor vælge Medieguru

De 7 Gode Vaner

Jeg bygger både mit privatliv og forretning på De 7 Gode Vaner af Stephen R. Covey, det er for dem der vil tage ansvar for sig selv – uden at lade sig styre af vanerne.

Winning and success. Victorious female person standing on mountain top with arms raised in V. Achievement and accomplishment in life. Toned image.

Vær proaktiv

Ethvert menneske har styrken til at tage sine egne beslutninger. Når du vælger dit svar eller din reaktion i overensstemmelse med selvvalgte værdier, er det proaktiv adfærd.

Tænk vind/vind

Vi har tidligt i livet lært at basere vores selvværd på sammenligninger og konkurrence. Succes og sejr er modsætninger til at fejle og tabe. Men forsøg i stedet at lave samarbejder, hvor begge parter vinder noget. En vind/vind person besidder tre karaktertræk: ærlighed, modenhed og en “plads-til-alle-mentalitet.”

Begynd med slutningen

Forestil dig, hvordan du gerne vil have levet dit liv, når du en dag ligger på dødslejet, og handl derefter.  Den mentale del giver ordre til den fysiske del og leder dig hen mod det ønskede mål.

Søg først at forstå, dernæst at blive forstået

Når vi lytter til en person, der fortæller os noget, gør vi det ofte ved at vurdere, fortolke, og rådgive, så du kan svare ud fra din egen virkelighed. Men prøv at lytte kun med den hensigt virkelig af forstå det andet menneske.

Gør det første først

De første ting er de ting, som du personligt finder det mest værdifuldt at gøre. De bevæger dig i den rigtige retning. Se på, hvad der haster, og hvad der er vigtigt – de to ting hænger ikke altid sammen. Det er ikke altid det, der haster mest, der er det vigtigste at gøre.

Skab synergi

To dele sammen bliver til mere, end hvad de er hver er for sig. To personer får flere gode idéer sammen, end de får tilsammen hver for sig, og to personer, der generelt arbejder synergisk sammen, har potentiale til at få mere ud af det, end hvis deres indsats hver for sig lægges sammen. Husk på det, også i familielivet.

Slib saven

Uden træning har hjernen svært ved at trække på hukommelsen, kombinere informationer og skabe nye ideer. Uden opmærksomhed på, hvordan vi samarbejder med andre, bliver relationer opløst. For at fungere som menneske må man slibe saven – altså udvikle og uddanne sig hele livet.

Værdien af en idé ligger i brugen af den.

Nogle af mine kunder

Testimonials